Korisničko sučelje React & Material: kartice + kartice s React usmjerivačem

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema

U ovom videu prelazimo na:

  • Materijali korisničkog sučelja i dokumentacija i rekviziti komponente Tab
  • Način rada ploče s karticama u primjerima korisničkog sučelja materijala
  • Kako kartice rade s karticama
  • Kako Appbar radi s karticama
  • Primjer kartica sa stranicom O aplikaciji i kontaktu
  • Postavljanje rutera za reagiranje usmjerivača radi postavljanja zadanog URL -a na /home
  • Postavljanje React usmjerivača s karticama UI materijala

Link sandbox veze koda: https://codesandbox.io/s/festive-moon-unrou

#react #javascript #web-development #programing #developerwww.youtube.com

Korisničko sučelje React & Material: kartice + kartice s React usmjerivačem

Korisničko sučelje React & Material: kartice + kartice s React usmjerivačem. U ovom videu prelazimo na: Materijal korisničkog sučelja i dokumentaciju i rekvizite komponente komponente - Kako tabla s karticama u primjerima korisničkog sučelja materijala radi - Kako kartice rade s karticama - Kako Appbar radi s karticama - Primjer kartica sa stranicom O stranici i Kontaktu - Postavljanje React usmjerivača preusmjerava kako bi zadani url bio /home - Postavljanje React usmjerivača s karticama Material UI

Vidi Također: