Koja je razlika između display: inline vs display: block u CSS -u

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema

Koja je razlika između display: inline vs display: block u CSS -u

prikaz: blok znači da je element prikazan kao blok, kao što su to uvijek bili odlomci i zaglavlja. Blok ima neke razmake iznad i ispod sebe i ne tolerira HTML elemente pored sebe, osim ako je drugačije naručeno (dodavanjem float deklaracije drugom elementu, na primjer).

prikaz: linijski znači da je element prikazan umetnut, unutar trenutnog bloka na istom retku. Tek kada se nalazi između dva bloka, element čini 'anonimni blok', koji ipak ima najmanju moguću širinu.

Ugrađeni elementi:

  • poštujte lijeve i desne margine i ispune, ali ne gornje i donje
  • ne može imati postavljenu širinu i visinu
  • dopustiti drugim elementima da sjednu s njihove lijeve i desne strane.

Blok elementi:

  • poštujte sve to
  • prisiliti prekid linije nakon elementa bloka
  • dobiva punu širinu ako širina nije definirana

Ugrađeni blok elementi:

  • dopustiti drugim elementima da sjednu s njihove lijeve i desne strane
  • poštujte gornje i donje margine i ispune
  • poštujte visinu i širinu

Usporedi tablicu:

Koja je razlika između display: inline vs display: block u CSS -u

#css #css3 #stilesheet

Vidi Također: